CHỈ MAY

thông tin liên hệ
Hotline
- 0271 364 5826 – 27

Mrs.Kim Mi Ryang ( KOREAN)

0937868237 - 0857815879

Mr Lộc & Ms Phương
- 0937319722

Chỉ Core

Core 50d2
Core 50d2
Core 45s/2
Core 45s/2
Core 29s/2
Core 29s/2