CHỈ MAY

thông tin liên hệ
Mrs.Kim Mi Ryang ( KOREAN)

- 0857815879

Ms. Như ( VIETNAMESE)
- 0989477563

Chỉ Core

Core 50d2
Core 50d2
Core 45s/2
Core 45s/2
Core 29s/2
Core 29s/2