CHỈ MAY

thông tin liên hệ
Hotline
- 0271 364 5826 – 27

Mrs.Kim Mi Ryang ( KOREAN)

0937868237 - 0857815879

Mr. Linh ( VIETNAMESE)
- 0985748231

Chỉ PP

PP 300D
PP 300D
PP 200D
PP 200D
PP 150D
PP 150D