CHỈ MAY

thông tin liên hệ
Hotline
- 0271 364 5826 – 27

Mrs.Kim Mi Ryang ( KOREAN)

0937868237 - 0857815879

Mr Lộc & Ms Phương
- 0937319722

Chỉ Spun

Spun20s/2
Spun20s/2
Spun 20s/4
Spun 20s/4
Spun 40s/2
Spun 40s/2
Spun 20s/3
Spun 20s/3
Spun 20s/8
Spun 20s/8
Spun 60s/2
Spun 60s/2
Spun 60s/3
Spun 60s/3
Spun 40s/3
Spun 40s/3
Spun 30s/2
Spun 30s/2
Spun 30s/3
Spun 30s/3