CHỈ MAY

thông tin liên hệ
Mrs.Kim Mi Ryang ( KOREAN)

- 0857815879

Ms. Như ( VIETNAMESE)
- 0989477563

Chỉ Spun

Spun 40s/2
Spun 40s/2
Spun 20s/3
Spun 20s/3
Spun 20s/8
Spun 20s/8
Spun 60s/2
Spun 60s/2
Spun 60s/3
Spun 60s/3
Spun 40s/3
Spun 40s/3
Spun 30s/2
Spun 30s/2
Spun 30s/3
Spun 30s/3
Spun20s/2
Spun20s/2
Spun 20s/4
Spun 20s/4