CHỈ MAY

thông tin liên hệ
Mrs.Kim Mi Ryang ( KOREAN)

- 0857815879

Ms. Như ( VIETNAMESE)
- 0989477563

Chỉ may đặc biệt

High Tenacity Yarn
High Tenacity Yarn
Rayon
Rayon
Metalic Gold
Metalic Gold
Rainbow
Rainbow
Metalic Silver
Metalic Silver
Mono Filament
Mono Filament
Recycle Yarn
Recycle Yarn