CHỈ MAY

thông tin liên hệ
Hotline
- 0271 364 5826 – 27

Mrs.Kim Mi Ryang ( KOREAN)

0937868237 - 0857815879

Mr Lộc & Ms Phương
- 0937319722

Chỉ may đặc biệt

Rayon
Rayon
Metalic Gold
Metalic Gold
Rainbow
Rainbow
Metalic Silver
Metalic Silver
Mono Filament
Mono Filament
Recycle Yarn
Recycle Yarn
High Tenacity Yarn
High Tenacity Yarn