CHỈ MAY

thông tin liên hệ
Mrs.Kim Mi Ryang ( KOREAN)

- 0857815879

Ms. Như ( VIETNAMESE)
- 0989477563

Tuyển dụng

TUYỂN DỤNG NĂM 2020
TUYỂN DỤNG NĂM 2020