CHỈ MAY

thông tin liên hệ
Hotline
- 0271 364 5826 – 27

Mrs.Kim Mi Ryang ( KOREAN)

0937868237 - 0857815879

Ms. Như & Ms. Tuyền ( VIETNAMESE)
- 0937319722

-

Tuyển dụng

TUYỂN DỤNG NĂM 2020
TUYỂN DỤNG NĂM 2020