CHỈ MAY

thông tin liên hệ
Mrs.Kim Mi Ryang ( KOREAN)

- 0857815879

Ms. Như ( VIETNAMESE)
- 0989477563

Chỉ Nylon

Nylon 100D/2 ( may quần áo)
Nylon 100D/2 ( may quần áo)
Nylon 230D/2 ( may balo, túi xách, giày dép)
Nylon 230D/2 ( may balo, túi xách, giày dép)
Nylon 210D/2 ( may balo, giày dép, túi xách)
Nylon 210D/2 ( may balo, giày dép, túi xách)