CHỈ MAY

Chia sẻ lên:
Thông tin liên hệ
Mrs.Kim Mi Ryang ( KOREAN)
Chức vụ:
Di động: 0937868237
0857815879
Điện Thoại:
(0271) 364 5826 – 27
Fax:
(0271) 364 5828
Địa chỉ:
Lô M8, KCN Minh Hưng - Hàn Quốc, X. Minh Hưng, H. Chơn Thành, Bình Phước
Thông tin công ty
Chỉ May JK - Công Ty TNHH JK
Địa chỉ:
Lô M8, KCN Minh Hưng - Hàn Quốc, X. Minh Hưng, H. Chơn Thành, Bình Phước
Điện thoại:
(0271) 364 5826 – 27
Fax:
(0271) 364 5828
Email:
Website:

 Văn phòng và Nhà máy tại Hàn Quốc:

Địa chỉ: 88 - 19 Jangjincheon Gil, Ilsan dong-gu, Koyang City, Kyunggido, Korea 10253
Số điện thoại : 82 – 31 – 977 – 5822
Fax: 82 – 31 – 977 – 5854
Liên hệ: Jae Yeon Kim (Director)
Email: md.bb@beebongtextile.com

Bản đồ chỉ đường