CHỈ MAY

thông tin liên hệ
Hotline
- 0271 364 5826 – 27

Mrs.Kim Mi Ryang ( KOREAN)

0937868237 - 0857815879

Ms. Như & Ms. Tuyền ( VIETNAMESE)
- 0937319722

-

Chia sẻ lên:
Rainbow

Rainbow

Xem thêm các sản phẩm liên quan
Rayon
Rayon
High Tenacity Yarn
High Tenacity Yarn
Metalic Gold
Metalic Gold
Rainbow
Rainbow
Metalic Silver
Metalic Silver
Mono Filament
Mono Filament
Recycle Yarn
Recycle Yarn